Organizační poradenství

Revize, návrh, příprava a aktualizace kompletní vnitřní předpisové základny nebo konkrétních směrnic pro malé a střední firmy. 

Korporátní sekretářské služby

Zajišťování pravidelných korporátních procedur (organizace valných hromad, příprava zprávy o vztazích, povinné ukládání listin do sbírky listin obchodního rejstříku, atd.).

Strukturování byznysu

Poradenství při korporátním strukturování podnikatelských aktivit. Organizace vnitrostátních i mezinárodních podnikatelských seskupení a koncernů.

Compliance služby

Udržování souladu obchodních a provozních činností malé a střední firmy s platnou legislativou. Sledování vývoje a změn relevantní regulace.

Změnové projekty

Návrh změn a jejich implementace do procesů, dokumentace a informačních systémů (změna legislativy, rozšíření produktové nabídky, reorganizace firmy) včetně projektového řízení.

Asistence při správě nemovitosti

Identifikace a pravidelný update odpovědností a povinností majitele, pronajímatele nebo správce nemovitosti.