Skutečný majitel

Od roku 2018 přibyla všem právnickým osobám a svěřenským fondům nová povinnost, kterou je registrace skutečného vlastníka v nově zřízené evidenci skutečných majitelů.

Rovněž každá obchodní společnost tak musí nově zpracovat, aktualizovat a uchovávat dokumentaci ke zjištění a ověření totožnosti svých skutečných majitelů, včetně údajů o skutečnosti, na které se identifikace zakládá. Identifikovaného skutečného majitele, případně více majitelů, je povinna zapsat do nové evidence, kterou vedou rejstříkové soudy.

Náročnost samotného určení skutečného majitele je samozřejmě závislá na struktuře a organizaci společnosti. Skutečný majitel však musí být zaregistrován v každém případě.

Společnosti, které stihnou provést zápis skutečného majitele do 31. prosince 2018, nemusí platit správní poplatek.

Společnost COMPEXA s.r.o. nabízí kompletní služby týkající se této problematiky zahrnující identifikaci, zpracování příslušné interní dokumentace a registraci v evidenci skutečných majitelů za příznivých podmínek (viz ceník).

Konkrétně se asistence společnosti COMPEXA s.r.o. skládá z těchto kroků:

  • základní identifikace zkoumáním záznamů v českých veřejných zdrojích (zejména obchodní rejstřík)
  • předložení závěrů základní identifikace klientu k potvrzení (případně žádost o sdělení dalších informací nebo poskytnutí dokumentů, které mohou vést k identifikaci)
  • případná rozšířená identifikace zkoumáním dalších informací a dokumentů (případně včetně zahraničních - např. zápisy v cizích obchodních rejstřících)
  • předložení závěrů rozšířené identifikace k potvrzení klientem
  • zpracování povinné interní dokumentace o identifikaci skutečného majitele
  • pomoc při registraci příslušné osoby (osob) v evidenci skutečných majitelů

U společností s jednoduchou majetkovou strukturou se celkové náklady na tyto služby pohybují v rozmezí 1.000,- - 2.500,- Kč.