Zakládání právnických osob

Návrh vnitřního uspořádání    obchodní společnosti, spolku, SVJ či jiné právnické osoby včetně zajištění veškerých dokumentů a kroků spojených s jejím založením. 

Přeměny 

Komplexní poradenství týkající se slučování, rozdělování a jiných přeměn obchodních společností  se zapojením zkušených právních a daňových poradců.

Likvidace 

Komplexní služby spojené se zrušením právnické osoby a provedením všech kroků souvisejících s likvidací a výmazem z veřejného rejstříku včetně převzetí povinností likvidátora. 

Vnitřní předpisy 

Návrh, příprava a aktualizace konkrétního vnitřního předpisu nebo kompletní vnitřní předpisové základny pro malé a střední firmy. 

Změnové projekty

Návrh změn a jejich implementace do procesů, dokumentace a informačních systémů (změna legislativy, rozšíření produktové nabídky, reorganizace firmy) včetně projektového řízení.

Korporátní sekretářské služby

Zajišťování pravidelných korporátních procedur (organizace valných hromad, příprava zprávy o vztazích, povinné ukládání listin do sbírky listin obchodního rejstříku, atd.).

Compliance služby

Udržování souladu obchodních a provozních činností malé a střední firmy s platnou legislativou. Sledování vývoje a změn relevantní regulace.

GDPR

Provedení analýzy procesů nakládání  s osobními údaji a asistence při nastavení nových či revizi stávajících organizačních a procesních opatření.