Kdo jsme

Základní informace o společnosti 

V poradenské společnosti COMPEXA s.r.o., ve které spojili své síly Richard Dvořák, bývalý dlouholetý vrcholový manažer a zkušený daňový a obchodní poradce, a Martin Kofroň, advokát s více než dvacetiletou právní praxí, znalostí firemního prostředí a manažerskými zkušenostmi. Oba mají za sebou působení ve významných finančních a poradenských institucích. 

Hlavním posláním společnosti je pomoc podnikatelským subjektům a jejich statutárním orgánům při nastavení, případně optimalizaci a udržování, vhodného řídícího a kontrolního systému prostřednictvím přiměřené vnitřní předpisové základny. Tato oblast bývá ve firmách s ohledem na svůj "neproduktivní" charakter často zanedbávána či podceňována. Je přitom zřejmé, že neprávem. Pomineme-li vnitřní směrnice, jejichž nutnost přímo vyplývá z právních regulací, jsou adekvátní, udržované a udržovatelné vnitřní předpisy a postupy nezbytné již s ohledem na obecnou povinnost (a z ní vyplývající osobní odpovědnost) statutárních orgánů dodržovat při obchodním vedení principy řádné péče.

Vedle uvedeného organizačního poradenství poskytuje společnost COMPEXA s.r.o. širokou paletu služeb administrativní podpory, které lze rozdělit na soustavně poskytované základní služby v oblasti korporátních služeb a základního compliance servisu a na obvykle jednorázově poskytnuté doplňkové služby.

Korporátní asistenční služby spočívají v poskytování stálého administrativního servisu zejména za účelem plnění zákonných povinností a vyplývajících ze zákona o obchodních korporacích a souvisejících právních předpisů (např. výroční procedury, zprávy o vztazích, apod.). Compliance servis spočívá ve stálém sledování připravovaných a přijímaných legislativních změn a včasné informování klienta o relevantních změnách v regulaci včetně návrhu na provedení nutných změn v procesech a dokumentaci.

Společnost je připravena dále poskytnout poradenské služby v některých konkrétních oblastech, kterými jsou například povinnosti vyplývající z regulace proti praní špinavých peněz, ochrany osobních údajů, identifikace skutečného vlastníka či regulace veřejných rejstříků. Aktuálně společnost například pomáhá řadě právnických osob s vytvořením povinné dokumentace týkající se skutečného majitele a jeho registrace v příslušné evidenci.

Nabídka služeb COMPEXA s.r.o. má zásadně modulární charakter a jejich rozsah a skladba se u jednotlivých klientů liší v závislosti na jejich potřebách.

Pokud byste měli zájem dozvědět se více o nabízených službách naší společnosti, rádi je s Vámi nezávazně prodiskutujeme (Kontakt).